کارآموزی اجرای پروژه مسكونی | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

کارآموزی اجرای پروژه مسکونی

۳۱ص

مقدمه

شمع بندی چوبی

پی کنی

پی سازی

پی های غیر مسلح

پی های مسلح

انواع فنداسیون های گسترده بتون مسلح‌

آرماتور گذاری

آرماتورهای طول یا راسته

خاموت

ادکا

بتن ریزی

دیوارها

- دیوارهای حایل

- دیوارهای باربر

- دیوارهای زیرزمین

- دیوارهای غیرباربر

- دیوارهای برشی

ستون

نکاتی در مورد ستونهای لاغر

پله های بتن مسلح

انواع پله های بتن مسلح

آجر

قیر

گونی

عایق کاری با قیر و گونی

ساختمان های اسکلت فلزی

مزایای ساختمانهای اسکلت فلزی

شیب بندی

اجرای پله

سقف تیرچه و بلوک

اندود ها

گچ

کاشی کاری

تاسیسات مکانیکی

سنگ

شیشه

در و پنجره

انواع در و پنجره در ساختمان های مسکونی

درها

نماها

درهای خارجی

انواع سنگ چینی

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

کارآموزی اجرای پروژه مسکونی | 3000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۲