کارآموزي کنترل کيفيت | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

عنوان کارآموزی :

کنترل کیفیت ایران خودرو

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                         صفحه

 

بیشگفتار                                                                          ۲

مقدمه                                                                             ۳

بازرسی کالای دریافتنی                                                         ۱۱   

تعیین گروه کیفیت قطعه                                                        ۲۰

صدور تاییدیه اولیه قطعات ( غیر ۲۰۶ )                                    ۲۶

صدور تاییدیه نهایی  قطعات ( غیر ۲۰۶ )                                  ۲۸  

درخواست اجازه ارفاقی                                                ۳۲

دستورالعمل اجزایی واکنش سریع و آنالیز                                    ۴۱

روش جامع خرید                                                                 ۵۶

ارزیابی دوره ای انبار و قطعات                                                ۶۸

شاخص های مربوط به کنترل کیفیت                                           ۷۵

پیشنهاد                                                                   ۷۸ 

 

 

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

کارآموزی کنترل کیفیت | 5000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۵ دی ۱۳۹۲