پروژه کارآموزی مهد کودک | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی در مهد کودک

فرمت :ورد

صفحات:۳۲

 

مهد کودکی را که کارآموزی می کردید معرفی کنید.

مهد کودکی که من در آنجا مشغول به کارآموزی بودم با مساحت تقریبا ۲۳۰ متر و حیاط ۴۰ و سالن بازی ۳۰، کلاسها آمادگی ۱ ۱۵ و آمادگی ۲، ۱۵، و کلاس ۳-۴ساله ۱۵ و دفتر مدیر ۱۵ وسالن تلویزیون ۳۰ می باشد که در گروه ۳-۴ ساله دارای ۲۰ کودک که برای این کلاس بسیار زیاد می باشد.

فهرست مطالب :

عنوان : صفحه:

مهد کودکی را که کار آموزی می کردید معرفی کنید ……………………………………………. ۱

برنامه هفتگی کلاس آمادگی ۲و۱ ……………………………………………………………………… ۳

معرفی مربیان و تحصیلات آنها ………………………………………………………………………… ۴

مراحل کارهای انجام شده در محل کار آموز ………………………………………………………. ۵

گزارش هفتگی ……………………………………………………………………………………………….. ۱۸

گزارش ماهانه ……………………………………………………………………………………………….. ۲۱

گزارش ماهانه ۲ …………………………………………………………………………………………….. ۲۲

گزارش ماهانه ۳……………………………………………………………………………………………… ۲۳

گزارش ماهانه ۴……………………………………………………………………………………………… ۲۳

خلاصه آموزش ها در طی ۳ ماه ……………………………………………………………………… ۲۴

آموزش مفاهیم ریاضی ………………………………………………………………………………….. ۲۵

آشنایی با مفاهیم علوم تجربی ………………………………………………………………………. ۲۶

چیستان …………………………………………………………………………………………………………. ۲۷

آموزش بهداشت …………………………………………………………………………………………….. ۲۸

آموزش مفاهیم علوم اجتماعی ………………………………………………………………………… ۲۹

پیشنهاد …………………………………………………………………………………………………………. ۳۰

انتقاد …………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰

برداشت های کلی …………………………………………………………………………………………… ۳۱

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………… ۳۲

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

پروژه کارآموزی مهد کودک | 3200 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۱۲ خرداد ۱۳۹۲