پروژه كارآموزي کامپیوتر | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : کاراموزی

پروژه کارآموزی کامپیوتر

۵۵ص.Doc

 

فهرست در ادامه مطلب

۱ـ اهمیت و نقش ارتباطات و مخابرات در جامعه……………….۱

۲ـ تاریخچه ی مخابرات…………………………………………..۲

۳ـ تأسیس شرکت مخابرات استان مرکزی ………………………۲

۴ـ تشکیلات کلی شرکت مخابرات………………………………..۳

ـ معاونت توسعه و مهندسی………………………………………………..۳

ـ مدیریت مخابرات مرکز استان…………………………………………….۳

ـ مدیریت اداری و تدارکاتی……………………………………………….۳

ـ معاونت نگهداری و بهره برداری………………………………………….۳

ـ مدیریت مالی و اقتصادی………………………………………………..۳

ـ واحد بازرسی و رسیدگی به شکایات ( تلفن ۲۲۴۴۴۴۱ )…………………………۴

ـ واحد روابط عمومی……………………………………………………۴

۵ـ نمودار سازمانی شرکت مخابرات استان مرکزی……………۵

۶ـ خدمات قابل ارائه در مراکز تلفن……………………………..۶

۷ـ سیم کشی………………………………………………………..۶

ـ سیم کشی خارجی………………………………………………………۶

ـ سیم کشی داخلی……………………………………………………….۶

۸ـ تلفن همگانی…………………………………………………….۷

۹ـ سرویسهای ویژه تلفنی………………………………………….۸

۱۰ـ عوامل قطع تلفن توسط مخابرات…………………………….۸

۱۱ـ مرکز اطلاعات ۱۱۸…………………………………………۸

۱۲ـ دبیت کارت(DEBIT CAR) …………………………….9

13ـ خدمات اینترنت……………………………………………….۹

۱۴ـ تلفن گویای ۱۳۵……………………………………………۱۰

۱۵ـ جایگاه اینترنت www.tciarak.ir ……………………….10

16ـ شبکه چیست؟………………………………………………..۱۱

ـ فوائد شبکه سازی………………………………………………..۱۱

ـ شبکه کامپیوتر در مخابرات…………………………………………۱۴

۱۷- کارت گرافیک……………………………………………۱۵

۱۸ـ کارتهای صدا(Sound Cards) ……………………..17

19ـ کارتهای مودم……………………………………………۱۸

۲۰ـ چاپگرها(Printer) …………………………………….21

21ـ اسکنرها(Scaner) …………………………………….22

22ـ انواع فن………………………………………………….۲۳

۲۳ـ صفحه کلید……………………………………………….۲۳

۲۴ـ ماوس…………………………………………………….۲۴

۲۵ـ مونیتورها(Monitors) ………………………………..25

26ـ پارتیشن بندی هارد دیسک نو…………………………….۲۷

۲۷ـ ویژوال بیسیک…………………………………………….۲۹

۲۸ـ پروژه مربوط به ویژوال بیسیک…………………………۲۹

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

پروژه کارآموزی کامپیوتر | 5000 تومان
خرید
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲