گزارش کارورزی در مورد کنترل کيفيت | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

کارورزی در مورد کنترل کیفیت

۹۰ ص

doc

فهرست مطالب

عنوان صفحه

بیشگفتار ۲

مقدمه ۳

بازرسی کالای دریافتنی ۱۱

تعیین گروه کیفیت قطعه ۲۰

صدور تاییدیه اولیه قطعات ( غیر ۲۰۶ ) ۲۶

صدور تاییدیه نهایی قطعات ( غیر ۲۰۶ ) ۲۸

درخواست اجازه ارفاقی ۳۲

دستورالعمل اجزایی واکنش سریع و آنالیز ۴۱

روش جامع خرید ۵۶

ارزیابی دوره ای انبار و قطعات ۶۸

شاخص های مربوط به کنترل کیفیت ۷۵

پیشنهاد ۷۸

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارورزی در مورد کنترل کیفیت | 9000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲