مقاله کارورزی بررسي نيروگاه سیکل ترکیبی | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

مقاله کارورزی بررسی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی قزوین

۶۸ص

فهرست مطالب

مقدمه ۳

مشخصات نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی ۱۰

بویلر Boiler

اجزاء تشکیل دهنده بویلر ۲۰

Feed water heater 20

Dearator 23

Economizer 25

Drum 27

Down commer and evaprator 32

Super heater 35

Blow Down 40

Diverter Damper 41

توربین Turbine

فوندانسیون ۴۵

پوسته CASE 47

روتور Rotor 49

پره ها Blades 51

کوپلینگ ها Couplings 56

یاتاقان ها Bearings 56

گلندهای توربین Turbine Glands 58

کندانسور Condansor

اکسترکشن پمپ Extraction Booster Pump 65

تصفیه آب خروجی از کندانسور Condansor Booster Pump 68

Main ejector 72

گلند کندانسور Gland condansor 75

سیستم آب خنک کن Cooling

برج های خنک کن و مسیرهای آن Cooling and Cooling Tower 87

پمپ های گردش آب در برج های خنک کن C.W.P 91

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

مقاله کارورزی بررسی نیروگاه سیکل ترکیبی | 6000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۲