مقاله كارآموزی رنگسازی | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

مقاله کارآموزی رنگسازی (مهندسی شیمی)

۹۰ ص

doc

­عنوان

صفحه

مقدمه

۴

مخلوط کن های مورد مصرف در صنعت رنگسازی

۵

آسیاهای مورد مصرف در صنعت رنگسازی

۱۱

آسیا با قدرت زیاد

۱۳

آسیاهای مدرن با بازده زیاد

۱۳

آسیاهای مدرن با بازده متوسط

۱۴

آسیا مخلوط کن های سنگین

۱۴

آسیای یک غلطکی

۱۵

آسیای سه غلطکی

۱۶

آسیای گلوله ای

۲۲

آسیا با دور تند و تیغه های برنده

۲۶

نحوه کار با آسیای دور تند و تیغه های برنده

۲۷

آسیای آتریتور

۳۱

عملیات رنگسازی

۳۲

وظایف و خواص فیزیکی رزین

۳۴

رزین آلکید

۳۵

شرح فرآیند رنگسازی

۳۷

نمودار گردش فرآیند

۳۷

رنگدانه ها

۴۱

قابلیت انحلال رنگدانه ها

۴۲

قابلیت انحلال رنگدانه در آب

۴۲

قابلیت انحلال رنگدانه دررزین ها حلالها و روغن ها

۴۳

سطح تماس ذرات رنگدانه

۴۵

فلزات خشک کننده

۴۸

پخش کننده ها

۴۸

مواد بازدارنده خوردگی

۵۲

مواد ضد کف

۵۴

حلال ها

۵۷

حلال های نفتی

۵۸

حلال های آروماتیک

۵۹

الکل ها ، استرها و کتون ها

۶۰

عملیات های واحد رنگسازی

۶۱

پر کردن

۶۴

واکنش و هم زدن

۶۶

فیلتراسیون

۶۸

فیلترهای ناشن

۷۱

فیلتر های فشار

۷۱

پرس های فیلتر

۷۳

پرس های دیافراگم

۷۳

فیلتر های تحت خلا مداوم

۷۴

سانتریفیوژها

۷۵

فیلترهای غربال

۷۶

خشک کردن

۷۶

اجاق ها

۷۸

خشک کن های خلا با همزن

۷۹

خشک کن های فیلتر

۸۰

خشک کن های اسپری

۸۰

خشک کن های غلطکی

۸۲

خشک کن های گردش یکسره

۸۳

خشک کن های با بستر سیال

۸۴

خرد کردن و آسیاب کردن

۸۴

طراحی و عملکرد واحد تولیدی

۸۶

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی رنگسازی | 8000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲