كارورزي بررسي ايمني | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

کارورزی بررسی ایمنی در شرکت نارین پودر ازندریان

۱۰۸ ص

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱

فصل اول : معرفی شرکت…………………………………………………………………………………………………………….. ۲

مشخصات شرکت……………………………………………………………………………………….. ۲

توضیحات……………………………………………………………………………………………………… ۳

فصل دوم : خطرات مکانیکی………………………………………………………………………………………………………… ۴

انواع خطرات مکانیکی………………………………………………………………………………… ۴

خطرات ناشی از چرخدنده‌ها و قسمت های متحرک در شرکت نارین پودر…………………………….. ۹

خطرات ناشی از مخازن تحت فشاردر شرکت نارین پودر ………………………………….. ۱۱

آیین‌نامه‌ حفاظت‌ در مقابل‌ خطرات‌ وسایل‌ انتقال‌ نیرو ………. ۱۲

آیین‌نامه‌ و مقررات‌ حفاظتی‌ در ماشین‌های‌ کنکاسور، خردکن و آسیاب‌………………………… ۳۳

فصل سوم : عوامل زیان اور فیزیکی…………………………………………………………………………………………… ۳۷

صدا………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸

صدا وضعیت شرکت نارین پودر ……………………………………………………………………. ۴۲

ارتعاش…………………………………………………………………………………………………………….. ۴۳

ارتعاش در شرکت نارین پودر…………………………………………………………………………. ۴۴

روشنایی در محیط کار……………………………………………………………………………………. ۴۵

روشنایی در شرکت نارین پودر……………………………………………………………………….. ۵۰

گرما در محیط کار…………………………………………………………………………………………… ۵۰

گرما در شرکت نارین پودر……………………………………………………………………………… ۵۶

سرما در محیط کار………………………………………………………………………………………….. ۵۷

سرما در شرکت نارین پودر……………………………………………………………………………… ۵۸

خطر های ناشی از جریان الکتریکی در محیط کار…………………………………………. ۵۹

خطر های ناشی از جریان الکتریکی در شرکت نارین پودر……………………………… ۶۵

فصل چهارم : عوامل زیان اور شیمیایی……………………………………………………………………………………… ۶۷

گرد وغبار ناشی از سنگ کوبی ، سنگ بری و سنگ تراشی…………………………. ۶۸

گرد وغبار در شرکت نارین پودر………………………………………………………………………… ۷۳

فصل پنجم : ایمنی………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۵

آموزش ایمنی……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۶

حادثه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۵

ایمنی کار در ارتفاع……………………………………………………………………………………. ۸۹

ایمنی کار در ارتفاع در شرکت نارین پودر:……………………………………………………… ۹۲

ایمنی حریق…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۳

خطر حریق در شرکت نارین پودر…………………………………………………………………………………………….. ۱۰۱

منابع

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

کارورزی بررسی ایمنی | 8000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲