كارآموزي عمران | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

پروژه کارآموزی عمران

۴۸ ص.doc

فهرست

مراحل مختلف ساختن یک ساختمان

بازدید زمین و ریشه کنی

پیاده کردن نقشه

رپر

گودبرداری

تا چه عمقی گودبرداری را ادامه می‌دهیم

شیب دیواره‌های محل گودبرداری (اندازه زاویه a)

استفاده از دیوارهای مانع

دیوارهای مانع چوبی

دیوارهای مانع فلزی

خروج آب از محل گودبرداری

پی کنی

دسترسی به زمین بکر

تقسیم بندی زمینها از نظر مقاومت در مقابل بار ساختمان

برای محافظت پایه ساختمان

ابعاد پی

وزن ساختمان

انواع پی ها

شمع کوبی

پی‌های عمومی

ساختمان های آجری

عرض پی

لایه‌های پی‌های نواری

عمق ‌پی‌های نواری

شفته ریزی

کرسی چینی

شناژ

قالب بندی (کفراژ بندی)

آرماتوربندی

بتون

قشر ماسه سیمان زیر و روی قیر و گونی

یک رگی کردن ساختمان

حالت ماسه سیمان برای پوشش روی قیر و گونی

لایه‌های مختلف دیوار چینی

آجر

قطعات آجر

دیوار

برای جداسازی قسمتهای مختلف ساختمان

عرض دیوار

هشت گیر و لاریز

دیوارهای حمال

ملات

خواص ملات

انواع ملات

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

کارآموزی عمران | 3000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲