كارآموزي سويا و ذرت | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی

مهندسی کشاورزی ( زراعت و اصلاح نباتات )

موضوع :

پروژه دانه های روغنی ( سویا و ذرت )

فهرست مطالب

عنوان صفحه

تشکر و قدردانی ۲

مقدمه ۳

فصل اول

آشنایی کلی با مکان کارآموزی ۶

فصل دوم

ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز ۷

گیاهشناسی سویا ۹

شرایط آب و هوایی ۱۰

تهیه ی زمین ۱۰

مراحل آماده سازی زمین ۱۰

عملیات کاشت ۱۳

طرز کاشت ۱۲

عملیات داشت ۱۳

وجین ۱۴

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

کارآموزی سویا و ذرت | 40000 تومان
خرید
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲