كارآموزي در نيروگاه نكا | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

کارآموزی در نیروگاه

۵۵ص

 

گزارشی که پیش رو دارید حاوی مطالبی که اینجانب در نیروگاه نکا مشغول به انجام دوره کارآموزی بوده می باشد و سعی بر آن داشته که اطلاعات و مطالب بیشتری را در خصوص چگونگی انجام مراحل تولید و کارکرد قطعات و دستگاههای مختلف بدست آورده تا در آینده مثمر ثمر واقع شود .

در بخش اول نگاهی کوتاه برچگونگی و بررسی اصول تولید نیروی الکتریکی در واحد بخار و اصول و مبنای کار (بهره‌برداری)واحد بخار خواهیم داشت و در بخش دیگر به قسمت واحد گازی نیروگاه که در آنجا مشغول به انجام دروه کارآموزی بوده‌ام اشاره شده است .

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

پیشگفتار ۱

موقعیت نیروگاه و شرح مختصری از مشخصات آن ۳

مولد بخار (بویلر) ۷

توربین ۱۱

ژنراتور ۱۳

پست فشار قوی ۱۵

مشخصات سایر قسمت های نیروگاه ۱۶

اصول کلی نیروگاه بخار ۲۰

تغذیه مصرف داخلی نیروگاه ۲۷

دیاگرام تک خطی ۳۴

باطریها ۴۴

طرح آتی ودر دست اقدام در نیروگاه نکا ۵۰


پیش گفتار

گزارشی که پیش رو دارید حاوی مطالبی که اینجانب در نیروگاه نکا مشغول به انجام دوره کارآموزی بوده می باشد و سعی بر آن داشته که اطلاعات و مطالب بیشتری را در خصوص چگونگی انجام مراحل تولید و کارکرد قطعات و دستگاههای مختلف بدست آورده تا در آینده مثمر ثمر واقع شود .

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

کارآموزی در نیروگاه نکا | 5000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲