كارآموزي در كارخانه كاشي كاوه | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

کارآموزی در کارخانه کاشی کاوه

۳۶ص

گزارشی کلی از خط تولید کارخانه کاشی کاوه و بیان یکسری اطلاعات در مورد وسایل بکار رفته در کارخانه

قیمت ۵۰۰۰ تومان

فهرست

گزارشی کلی از خط تولید کارخانه کاشی کاوه و بیان یکسری اطلاعات در مورد وسایل بکار رفته در کارخانه

یک سرامیست در این واحد صنعتی درچه قسمتهایی کارمی کند

مجموعه ها و زیر مجموعه های کارخانه

دستگاههای موجود در کاشی کاوه

توضیحاتی مختصر در مورد سیکل تولید

سخانی با سرپرست شیفت

سخنان مسئول آزمایشگاه در مورد زدن یک طرح بر روی کاشی کف

سخنان یکی از کارگران ماهردر مورد درجه بندی کاشی ها

سخنان مسئول دستگاههای چاپ

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

کارآموزی در کارخانه کاشی | تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۲۶ فروردین ۱۳۹۲