كارآموزي در كارخانه كاشي سازي سپهر | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

کارآموزی در کارخانه کاشی سازی سپهر

۷۳

قیمت ۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ۱

قسمت کنترل کیفی ۲

تهیه بدنه ۹

انواع خاک مورد استفاده در کاشی سپهر ۱۰

تهیه رنگ و لعاب ۱۳

قسمت پرس واحد ۱۵

نکاتی در مورد پرسها ۱۷

کوره ۱۹

مشخصات کوره تونلی ۲۳

آزمایش اکسید اسیون کوره تونلی ۲۵

نتایج ، آموزش های کلی و اشکالات در کارخانه ۲۹

گزارش کلی از خط تولید کارخانه کاشی سپهر ۳۰

دستگاههای مورد استفاده ۴۱

مقدمه :

در صنایع کاشی سازی و آجرهای نسوز کلاً تولیدات سرامیکی احتیاج به مواد اولیه ( مواد معدنی ) بوده که زیر بنای ساخت و تهیه این نوع از فرآورده ها می باشد که به جز چند مورد خیلی کم به صورت مصنوعی درکارخانجات مختلف تهیه می شود و بعنوان مواد اولیه به کارخانه های کاشی و سرامیک سازی آورده می شود .

بقیه مواد اولیه از طبیعت به صورت کانی های مختلف استخراج که بنام معادن مختلف نامگذاری می شوند به کارخانجات حمل می شوند که اکتشاف و پی جویی مواد اولیه مورد نیاز توسط کارشناسان ما زمین شناسی و درون صورت می گیرد و نحوه بهره برداری و استخراج آنها برنامه ریزی می گردند که این مواد اولیه خوشبختانه در سرزمین ایران به فراوانی دیده می شود و درحال حاضر کاشی سپهر از چندین نوع ماده معدنی استفاده می کند که به صورت های مختلف به کارخانه حمل گردیده که در اینجا اسامی و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و تعمیرات رفتاری آنها در برابر روان کننده ها بررسی می شود مانند : (حرارت ، پخت و غیره )

مواد تقریباً معروف :

۱- کائولن سرکویر ۴- کائولن زئور ۷-خاک آباده (معدن استقلال)

۲- کائولن کوشا-نصرت ۵- کائولن زاویه میاه ۸- دولومیت تیدار

۳- کائولن تاکستان ۶- تعولیت مساوی ۹- تاک تیدار

قسمتهای مختلف که در طول مدت کار آموزی در آن قسمتها فعالیت انجام شده :

۱- قسمت کنترل کیفی مواد (آزمایشگاه )

۲- قسمت تهیه بدنه

۳- قسمت پرس

۴- قسمت کوره

۵- قسمت تهیه لعاب

۶- قسمت خطوط لعاب

۱- قسمت کنترل کیفی (آزمایشگاهی )

خصوصیات فیزیکی برای مواد اولیه :

۱- شناخت تک اولیه :

تگ اولیه کائولن سرکویر سفید مایل به زرد می باشد و دارای سانتی در حدود ۵/۳-۳ بر اساس جدول موس می باشد که دارای ناخالصی نسبتاً کمتر نسبت به بقیه خاکها دارد که مراحل زیر بصورت آزمایش در آزمایشگاه بر روی آن انجام می گیرد .

۱- فاکتورپرت گیری

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

کارآموزی در کارخانه کاشی سازی سپهر | تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲