كارآموزي در فولاد مازندران | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

کارآموزی در فولاد مازندران

۳۹ص

قیمت ۳۰۰۰ تومان

فهرست
آشنایی با مکان کارآموزی
قسمت قالبگیری

انواع ماسه مورد نیاز برای قالبگیری :

نسبت ماسه و چسب :

تغذیه گیری :

ماهیچه گیری :

نحوه در آوردن مدل قالب :

مرحله مونتاژ و یا ماهیچه گذاری :

نحوه قالبگیری چرخ

قسمت ذوب :

محفظه قالب و ایجاد تخلخل در بدنه اصلی قطعه

قسمت تخلیه درجه ها :

قسمت عملیات حرارتی و تمیز کاری

قسمت کنترل کیفی :

قسمت آزمایشگاه :

اسپکتروفتومتر :

آشنایی با مکان کارآموزی

کارخانه فولاد مازندارن شاخه ای از فولاد طبرستان است .

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

کارآموزی در فولاد مازندران | تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲