كارآموزي در فني و حرفه اي بروجن | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

کارآموزی در فنی و حرفه ای بروجن

۷۱

قیمت ۵۰۰۰ تومان

فهرست

مقدمه

موتورهای دوزمانه : بنزینی

معایب :

موتورهای از نظر شاتون دو نوعند

موتورهای دوزمانه گازئیلی

انواع موتورها

دستور احتراق

باز کردن سر سیلندر و متعلقات جلوی موتور

تابگیری سر سیلندر پراید و پیکان

تایم موتور پاساد

گزارش کار هفته دهم

آب بندی پیستون روی میل لنگ

ترتیب فیلر گیری سوپاپها

شکل سیستم جرقه پراید :

پولکهای روی پوسته

مقدمه :

سپاس بیکران خداوند بزرگ را سزاست که با خلق مخلوقات و هستی زمینه کاوش را پدید آورد آنکه علم بیکرانش قدرت بی انتهایش را ثابت می کند . البته ، فطرت انسانی برگرفته از پرتو ذات اقدس الهی ، کمال خود را شناختن در این عرصه می داند ، عرصه ای که انسان را از طریق دلایل و نشانه ها و شناخت ها و بررسی ها به قله های افتخار آگاهی از راز خلقت می رساند

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

کارآموزی در فنی و حرفه ای بروجن | تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲