كارآموزي در شرکت آب و فاضلاب | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

کارآموزی آب و فاضلاب اداره آب و فاضلاب

۳۰ ص

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ۱

تشکر و قدردانی ۲

فصل اول

آشنایی کلی با مکان کارآموزی

فصل دوم

ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموز ۵

فصل سوم

آزمون آموخته ها و نتایج و پیشنهادات ۶

مزایای بهره برداری از آب ژاول ۷

معایب بهره برداری از آب ژاول ۷

روشهای تزریق آب ژاول ۸

تصفیه آب ۱۱

دریچه های بازدید ۱۸

نتیجه گیری ۲۱

تصاویر همراه با توضیحات ۲۲

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

کارآموزی در شرکت آب و فاضلاب | 3000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲