كارآموزي در شركت پولاد دژ هفشجان | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

کارآموزی در شرکت پولاد

۴۴ص

قیمت ۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

عنوان صفحه

تقدیر و تشکر

لوله ها و اتصالات ۱

سیستم های تخلیه فاضلاب ۲

چاهها و سپتینک تانکها ۳

تعیین محل مسدود لوله فاضلاب ۹

باز کردن فاضلاب نقاط مصرف ۱۰

استفاده از شیلنگ ۱۲

لوله باز کن برقی ۱۳

پیاده و سوار کردن توالت های دیواری ۱۴

رفع آبهای سطحی ۱۶

انواع ناودانهای رایج در ایران ۱۷

محاسبه ناودانها و کفشورها ۲۰

تهویه وسایل بهداشتی و فاضلاب ساختمان ۲۳

آموزش گرما ۲۶

سپتینک تانکها ۳۸

سپتیک تانکها:

سپتیک تانکها مخازن بدون نشتی هستند که فاضلاب را در خود نگهداری کرده و موجب تجزیه آنها بوسیله باکتریها می شوند.

سپتیک تانکها بر خلاف چاهها بر رو ی فاضلاب عمل کرده و وسایل بهداشتی تری برای دفع فاضلاب محسوب می شوند. ساختمان و نصب سپتیک تانکها را بایستی با توجه به مقررات شهری انجام داد.

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

کارآموزی در شرکت پولاد | 5000 تومان
خرید
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۲۶ فروردین ۱۳۹۲