كارآموزي درشركت مهندسي ساتراپ صنعت | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

کارآموزی درشرکت مهندسی ساتراپ صنعت

قیمت ۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

عنوان صفحه

عایقهای الکتریکی ۱

اضافه گرمایش مجاز درهادیهای تجهیزات الکتریکی ۵

ژنراتورهای سنکرون ۹

راه اندازی مجدد موتورها پس از برگشت ولتاژ ۱۳

شرایط غیرنرمال درکار موتورهای ونحوه رفع عیب در آنها ۱۹

بهره برداری و نگهداری از ترانس ها و اتو ترانس ها ۲۲

خنک کردن ترانسفورماتورها و نگهداری از سیستم های خنک کننده ۲۵

عایقهای الکتریکی

اصولاً قسمتهای عایق ماشینهای الکتریکی ، ترانسفورماتور ها ،خطوط هوایی و غیره به صورتی طراحی می شود که بتوانند به طور مداوم تحت ولتاژ معینی کارکرده و ضمناً قدرت تحمل ضربه های ولتاژ را در لحظات کوتاه داشته باشند .

هر نوع تغییرات ناگهانی و شدید در شرایط کاری شبکه، موجب ظهور جهشها یا پالسهای ولتاژ می شود . برای مثالمی توان اضافه ولتاژ های ناشی از قطع و یا وصل بارهای زیاد به طور یکجا ، جریانهای اتصال کوتاه ، تغییر ناگهانی مدار و غیره رانام برد .

رعد و برق نیز هنگامی که روی خطوط شبکه تخلیه شود ، باعث ایجاد پالسهای فشار قوی با دامنه زیاد و زمان کم می شود .

لذا عایق های موجوددر ماشینهای الکتریکی و تجهیزات فشار قوی باید از نظر استقامت در مقابل این نوع پالسها نیز طبقه بندی شده و مشخص شوند . عایقهای الکتریکی با گذشت زمان نیز در اثر آلودگی و جذب رطوبت فاسد شده و خاصیت خود را از دست می دهند .

در مهندسی برق سطوح مختلفی از مقاومت عایقی تعریف شده است که هر کدام بایستی در مقابل ولتاژ معینی استقامت نمایند . (ولتاژ دائمی و ولتاژ لحظه ای هر کدام به طور جداگانه مشخص می شوند )و البته طبیعی است

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

کارآموزی درشرکت مهندسی ساتراپ صنعت | تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۲۶ فروردین ۱۳۹۲