كارآموزي درشركت سايوان فرايند جوشكاري | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

کارآموزی درشرکت سایوان فرایند جوشکاری

قیمت ۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

عنوان صفحه

سپاسگزاری

فرایندهای جوشکاری ۱

فرایند جوشکاری مقاومتی نقطه ای ۱۱

اصطلاحات و بهسازی در نحوه جوشکاری نقطه ای ۲۱

جوشکاری مقاومتی غلطکی ۲۵

اصطلاحات و بهسازی برای جوشکاری مقاومتی غلطکی ۲۸

فرایند جوش جرقه ای ۳۱

فرایند جوش سربه سر ۳۲

فرایند جوش تصادمی ۳۲

نکات ایمنی در جوشکاری و برشکاری ۳۳


فرآیندهای جوشکاری «مقاومتی» Resistance Welding

مقدمه و کلیات : فرآیندهای جوشکاری مقاومتی با فرآیندهای قبلی تفاوت کلی دارد .اتصال دو سطح توسط حرارت و فشار توأماً انجام می گیرد .فلزات به دلیل مقاومت الکتریکی در اثر عبور جریان الکتریکی گرم شده و حتی به حالت مذاب نیز میرسند که طبق قانون ژول حرارت حاصل با رابطه زیر تعیین میشود.Q=KRI2t

=I شدت جریان( آمپر) ، R مقاومت( اهم)، t زمان( ثانیه) وQ ،حرارت (ژول).

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

کارآموزی درشرکت سایوان فرایند جوشکاری | تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۲۶ فروردین ۱۳۹۲