كارآموزي حسابداری دانشگاه آزاد اسلامي | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

کارآموزی حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

۴۴ص

 • مقدمه
 • فصل اول آشنایی کلی با مکان کارآموزی
 • تاریخچه سازمان
 • هدف و وظایف اساسی دانشگاه
 • هدف
 • وظایف اساسی دانشگاه
 • خدمات دانشگاه آزاد میانه
 • نوع خدمات و شرح مختصری از فرآیند خدماتی
 • ب – امور دانشجویی
 • ج – تربیت بدنی.
 • د- امور مالی.
 • فصل دوم ارزشیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز
 • موقعیت رشته کارآموز
 • دریافتها
 • پرداخت‌های دانشگاه آزاد
 • شرح مختصری از فرآیند خدماتی در قسمت حسابداری دانشگاه
 • دریافتهای دانشگاه آزاد اسلامی
 • طریقه دریافت شهریه‌های دانشجویان
 • ۲-۱ طریقه وصول چک دانشجویان
 • «چارت مربوطه به طریقه وصول چک دانشجویان »
 • ۲-پرداختهای دانشگاه آزاد میانه
 • طریقه پرداخت دانشگاه
 • امضاء چکها
 • «چارت مربوط به طریقه پرداخت دانشگاه»
 • صورت مغایرت بانکی
 • طریقه بستن حسابها در دانشگاه آزاد واحد میانه
 • مغایرت بانکی
 • اسناد دریافتی
 • اسناد در جریان وصول
 • بدهکاران
 • پیش پرداختها
 • پیش پرداخت هزینه‌های ساختمانی
 • بستانکاران
 • شهریه
 • اثاثه و منصوبات
 • ابزار و لوازم فنی
 • انبار
 • کلیه وامهای گرفته شده از بانکها
 • مغایرت انبار
 • وارم ضروری
 • نام صندوق پس اندار کارکنان
 • وام اتومبیل
 • وام مسکن ( بلند مدت )
 • هزینه آموزش
 • هزینه اداری و خدماتی
 • هزینه مالی
 •  هزینه حقوق و دستمزد کارکنان
 • هزینه حقوق و دستمزد هیئت علمی
 • بررسی شرح وظایف رشته کارآموز
 • امور در دست اقدام دانشگاه آزاد اسلامی – واحد میانه
 • برنامه‌های آینده دانشگاه آزاد
 • تکنیکهایی که توسط رشته موردنظر استفاده می‌شود
 • فصل سوم  آزمون آموخته‌ها و نتایج
 • پیشنهادات
 • نتیجه
 • نتایج کلی
 • شرح وظایف رشته کارآموزی

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

کارآموزی حسابداری در دانشگاه آزاد | 4000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲