كارآموزي جوشكاري | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

کارآموزی – جوشکاری

۶۷ ص.doc

فهرست:


مقدمه

فصل اول: آشنایی با مکان کلی کارآموزی

فصل دوم: ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموز

۱-جوشکاری و برشکاری بکار رفته در ساخت قالبهای تراورس

۱-۱- انواع فرآیندهای جوشکاری

۲-۱- جوشکاری قوس الکترود دستی

۳-۱- جوشکاری قوس فلزی تحت پوشش گاز محافظ

۴-۱- فرآیندهای برشکاری

۲-انواع جیگ و فیکسچرها و وظایف آنها

۱-۲- میگ ها و فیکسچرها

۲-۲- انواع میگ ها

۳-۲- انواع فیکسچرها

۴-۲- دسته بندی فیکسچرها

۵-۲- طراحی جیگ و فیکسچرها

۶-۲- اهداف اصلی فیکسچرها

۳-قالبهای خم کاری و برشکاری

۱-۳- طراحی ماتریس

۲-۳- طراحی سنبه

فصل سوم: آزمون آموخته ها نتایج و پیشنهادات


بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

کارآموزی جوشکاری | 5000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲