گزارش کارآموزی در توزبع برق بادرود | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

دانلود گزارش کارآموزی در توزبع برق بادرود

فرمت : ورد

صفحات:۵۰

مقدمه ای در مورد تاریخچه سازمان

شرکت توزیع برق استان اصفهان به عنوان پیمانکار در شهرستانهای خود مشغول تعمیرات و نگهداری شبکه های توزیع از قبیل شبکه فشار متوسط ، شبکه فشار ضعیف و همچنین پست های زمینی و کیوسک پست های هوایی برای روشنایی و انتقال موجود می باشد .برق شهرستان نطنز یکی از شهرستان های هجده گانه اداره توزیع برق استان اصفهان می باشد که قسمت اعظم آن را بخش بادرود در بر می گیرد ، در شهرستان نطنز ۱۸ هزار مشترک عادی و همچنین ۳۰۰ مشترک دیماندی که از پمپ های آب و مخازن استفاده می کنند ، وجود دارد که از برق این بخش استفاده می کنند .
قیمت ۵۰۰۰ تومان

مقدمه ای بر مکان کارآموزی آ

مقدمه ۱

وظایف وزارت نیرو ۲

پست های فشار قوی ۴

مزایای پست های GIS ۵

اجزای تشکیل دهنده پست ۵

دستورالعمل کار در هنگام سیم کشی هوایی ۱۱

دستورالعمل تعویض یا جابجایی تیر ۱۲

عواملی که باعث قطع ناخواسته فیدرهای ۲۰ کیلو ولت می شود ۱۴

عواملی که باعث معیوب شدن کابل ۲۰ کیلو ولت می شود ۱۵

اصول بهره برداری از پست های هوایی ۱۶

اصول بهره برداری از پست های زمینی ۱۷

مواردی که باعث معیوب شدن ترانسفورماتورهای توزیع می گردند ۱۹

دستورالعمل نگهداری و سرویس ترانسفورماتورهای توزیع ۲۰

شرایط نصب ترانسفورماتور ۲۱

سرویس و نگه داری ترانسفورماتورهای توزیع ۲۴

تامین کسری روغن ۲۵

هواگیری و آچار کشی ترانسفورماتور ۲۶

تست و استقامت الکتریکی روغن ۲۷

دستگاه رطوبت گیر ۲۷

کلید تنظیم ولتاژ ۲۸

شرایط پارالل نمودن دو دستگاه ترانسفورماتور ۳۰

دستورالعمل کارکردن روی تابلو های توزیع ۳۱

مراقبت و نگهداری از ترانس های قدرت ۳۲

خشک کردن ترانسفورماتورها ۳۶

دژنکتورها ۳۷

تست های دوره ای تجهیزات کلیدخانه های فشارقوی ۳۹

چک کردن رله بوخهلتز ۴۱

زمین حفاظتی در تجهیزات الکتریکی ۴۲

 

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

دانلود گزارش کارآموزی در توزبع برق بادرود | تومان
خرید
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اسفند ۱۳۹۱