آموزش و ساخت پرتال | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

آموزش و ساخت پرتال

۳۴ ص

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول……………………………………………………………………………………………….. ۱

آشنایی با محیط کار………………………………………………………………………………… ۱

فصل دوم………………………………………………………………………………………………. ۲

مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. ۲

پرتال چیست؟…………………………………………………………………………………………. ۳

تاریخچه پرتال………………………………………………………………………………………… ۵

جنبه های کار کردی یک پرتال………………………………………………………………….. ۸

معماری پرتال………………………………………………………………………………………… ۲۲

مزایای پرتال سازمانی؟………………………………………………………………………….. ۲۴

تفاوت پرتال سازمانی با وب سایت؟…………………………………………………………. ۲۸

مردم به پرتال اعتماد ندارند……………………………………………………………………. ۳۱

منابع………………………………………………………. ۳۴

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

آموزش و ساخت پرتال | 3400 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲